„MEMOR GENERIS“, citát v záhlaví těchto stránek, pochází z pera římského historika Sallustia a zpravidla se překládá jako „(buď) pamětliv rodu.“ A právě těm, kteří se zajímají o svůj původ a chtějí vědět více podrobností o svých předcích, nabízím sestavení rodokmenu předků nebo vývodu z předků, dvou nejčastěji užívaných struktur pro uspořádání předků do přehledného seznamu, a to včetně jejich grafické i knižní prezentace.

Z matričních záznamů se nedovíme pouze data narození a úmrtí, ale lze z nich vyčíst, kde naši předci žili a jak často se stěhovali, čím se živili a jaké bylo jejich sociální postavení ve společnosti, kolik měli manželek či manželů a kolik spolu zplodili dětí, a také zda se všechny dožily dospělosti.

 

Jak začít

K sestavení rodokmenu v zásadě stačí rodný list osoby, jejíž rodokmen se má zpracovat. Platí ovšem, že čím více informací na počátku bádání je, tím rychleji lze postupovat. Pro nejmladší období, tím je míněno celé 20. století, jsou matriční záznamy uloženy na příslušných matričních úřadech. K jejich získání je potřeba udělit ověřenou plnou moc a ověřenou kopii dokladu, který dokazuje příbuzenský vztah.

Pro ujasnění, co je na počátku k dispozici, je zde připraven jednoduchý dotazník – pro stažení Word souboru klikněte na obrázek níže.

Před započetím prací na zakázce je s klientem vždy uzavřena smlouva o dílu, která kromě ceny a termínu odevzdání také řeší nakládání s osobními údaji klienta.

dotaznik