Kolik toho víte o svých prarodičích a praprarodičích? Jejich jména či povolání nejspíš ano, ale víte, čím se živili jejich rodiče, kolik měli sourozenců a jak se všichni jmenovali?

Životy našich vzdálených předků do jisté míry ovlivnily i ty naše. Z matričních záznamů lze vyčíst, kde naši předci žili, jak často se stěhovali, jaké bylo jejich sociální postavení, čím živili svou rodinu a také kolik měli manželek či manželů a kolik společně zplodili dětí.

Dohledatelné předky má takřka každý. Jen výjimečně končí rodokmen v 19. století, často lze předky dohledat až do poloviny 17. století.

Všem, kteří mají zájem, dohledám původ jejich předků, a těm, kteří kořeny svých rodin dohledávají sami, ochotně pomohu s přečtením matričních záznamů či jiných pramenů.

 

Jak začít

K sestavení rodokmenu v zásadě stačí rodný list osoby, jejíž rodokmen chcete zpracovat. Platí ovšem, že čím více informací na počátku bádání je, tím rychleji lze postupovat. Pro nejmladší období, kterým je míněno celé 20. století, jsou matriční záznamy uloženy na příslušných matričních úřadech. Nemáte-li je k dispozici, je k jejich získání potřeba udělit ověřenou plnou moc a ověřenou kopii dokladu, který dokazuje příbuzenský vztah.

Pro ujasnění, jaké informace máte na počátku k dispozici, je zde připraven jednoduchý dotazník – pro stažení Word souboru klikněte na obrázek níže.

Před započetím prací na zakázce je s klientem vždy uzavřena smlouva o dílu, která kromě ceny a termínu odevzdání také řeší nakládání s osobními údaji klienta.

dotaznik