Zájemcům o rodovou historii (Genealogické služby) nabízím sestavení rodokmenu předků nebo vývodu z předků, dvou nejčastěji užívaných struktur pro uspořádání předků do přehledného seznamu, a to včetně jejich grafické i knižní prezentace.

 

Jak začít

Začít lze s rodným listem osoby, jejíž rodokmen předků se má zpracovat. Práce se však velmi urychlí poskytnutím veškerých dalších podkladů, které má zadavatel k dispozici. Pokud podklady neexistují, nebo nejsou k dispozici a není možno se dostat před rok 1900, je potřeba udělit plnou moc k nahlížení do tzv. živých matrik, které jsou uloženy na matričních úřadech. Pro ujasnění, co je na počátku k dispozici, je zde připraven jednoduchý dotazník – pro stažení Word souboru klikněte na obrázek níže.

dotaznik