Rodokmen

Rodokmen je výzkum vedený po mužských předcích mužské, případně ženské linie. Postupuje se tudíž od otce, přes děda, praděda atd., až do té doby, kam sahají dostupné matriky. To v ideálním případě znamená před polovinu 17. století. Vedení matrik nařídil již Tridentský koncil v roce 1563, u nás se nařízení v rozhodující míře začalo dodržovat až po roce 1631.
Schematické ukázky, jak může být rodokmen sestaven, jsou na přiložených obrázcích. Rodokmen přímé linie otce v devíti generacích se všemi manželkami a dětmi je na ukázce 1, kombinovaný rodokmen mužských předků otce a matky je na ukázce 2. Lze pochopitelně sestavit také rodokmen mužských předků prarodičů či praprarodičů.

Vývod předků

Druhou variantou je tzv. vývod předků, jehož schematická podoba se sedmi generacemi je na ukázce 3. Ten vychází od určené osoby a sleduje oba její rodiče, prarodiče atd. V každé generaci se tak počet osob zdvojnásobí, takže např. v sedmé generaci je již 64 předků, což spolu s předchozími šesti generacemi je dohromady 127 osob s celkem 315 záznamy. To jsou ovšem teoretické předpoklady, prakticky je vždy nějaká větev vývodu slepá a skutečný počet osob je nižší.

Oba výše uvedené způsoby, rodokmen a vývod, se dají pochopitelně kombinovat. Čili lze zpracovat vývod pro dvě, případně tři generace, a v dalších úrovních již pokračovat pouze po otcovské linii jako v klasickém rodokmenu.

 

Výsledek bádání

Základním výstupem, a také nejpřehlednější strukturovanou formou prezentace výsledků bádání, je graf. U každé osoby jsou zde uvedeny rok a místo narození a úmrtí, rok sňatku a u mužů jejich povolání, zpravidla to, které je uvedeno v oddacím záznamu. Graf rodokmenu je vždy sestavován ručně pro konkrétní rod a je vytištěn na kvalitním ručním grafickém kartonu z papírny Velké Losiny, zpravidla ve formátu A3 či A2.

Druhým výstupem je přehledně uspořádaný doslovný přepis matričních záznamů (ukázka 4). Záznamy jsou přepsány s původní transkripcí, nejasné pojmy či neobvyklé archaizmy jsou přeloženy do současného jazyka a vysvětleny. Texty v německém a latinském jazyce jsou přeloženy a přepsány do češtiny.

V případě zájmu je možné ze získaných podkladů sestavit stručnou rodinnou historii a spolu s přepisy matričních zápisů ji lze vydat knižně (ukázka 5). Do ručně vázané knihy v pevných deskách lze pochopitelně vložit rodinné fotografie nebo skeny dokumentů, které máte ke svým předkům k dispozici (ukázka 6).

(ukázka 4-1)
(ukázka 4-2)
(ukázka 5-1)
(ukázka 5-2)
(ukázka 5-3)
(ukázka 5-4)
07_ukázka-dokumentu
(ukázka 6)