Rodokmen

Nejběžnější formou je rodokmen. Je to výzkum vedený po mužských předcích mužské, případně ženské linie. Postupuje se tudíž od otce, přes děda, praděda atd., až do té doby, kam sahají dostupné matriky. To v ideálním případě znamená před polovinu 17. století. Vedení matrik nařídil již Tridentský koncil v roce 1563, u nás se nařízení v rozhodující míře začalo dodržovat až po roce 1631.
Rodokmen může být zcela jednoduchý s uvedením pouze mužských předků a jejich manželek (ukázka 1) nebo může být rozšířen také o sourozence v dané generaci. Ti se pak již dále nezkoumají, pouze dotvářejí obraz o rodině (ukázka 2).

01_rodokmen bez dětí
(ukázka 1)
02_a_rodokmen s dětmi_Jan Šrejber
(ukázka 2)

Vývod předků

Druhou variantou je tzv. vývod předků (ukázka níže). Ten vychází od určené osoby a sleduje oba její rodiče, prarodiče atd. V každé generaci se tak počet osob zdvojnásobí, takže např. v sedmé generaci je již 64 předků, což spolu s předchozími šesti generacemi je dohromady 127 osob s celkem 315 záznamy. To jsou ovšem teoretické předpoklady, prakticky je vždy nějaká větev vývodu slepá a skutečný počet osob je nižší.

03_ukázka-diagram-vývod-6-generací

Oba výše uvedené způsoby, rodokmen a vývod, se dají pochopitelně kombinovat. Čili lze zpracovat vývod pro dvě, případně tři generace, a v dalších úrovních již pokračovat pouze po otcovské linii jako v klasickém rodokmenu.

 

Výsledek bádání

Základním výstupem, a také nejpřehlednější strukturovanou formou prezentace výsledků bádání, je graf. U každé osoby jsou zde uvedeny roky narození a úmrtí, rok sňatku a u mužů povolání uvedené v oddacím záznamu. Graf rodokmenu je vytištěn na kvalitním ručním grafickém kartonu, zpravidla ve formátu A4 nebo A3.

Druhým výstupem je přehledně uspořádaný podrobný přepis matričních záznamů. Pokud je záznam v českém jazyce, je přepsán do současné jazykové podoby. Pokud je v němčině či latině, je text opsán v původním jazyce a přeložen. Zpracování může být buď čistě textové (ukázka 4) nebo může být každý přepis záznamu doplněn snímkem originálního zápisu (ukázka 5). Knihu (ukázka 6) lze pochopitelně doplnit fotografiemi nebo skeny dokumentů, které máte ke svým předkům k dispozici (ukázka 7).

text-přepis-bez-obrázků-1
(ukázka 4)
(ukázka 5)
ukázka-knihy
(ukázka 6)
ukázka-knihy
(ukázka 6)
07_ukázka-dokumentu
(ukázka 7)

Třetím výstupem je databáze v univerzálním genealogickém datovém formátu GEDCOM. Tu je pak možné otevřít v řadě programů, např. Anestry, Family Tree Maker, Legacy, atd. Je jich celá řada, některé jsou zdarma, jiné jsou komerční (ukázka 8).

ukázka-vzhledu-programu-MyHeritage-Family-Tree-Builder
(ukázka 8)