Za nalezení a zpracování jednoho matričního záznamu v matrice přístupné na internetu bez nutnosti osobní návštěvy příslušného archivu je cena 250 Kč (matričním záznamem se rozumí údaj o narození, sňatku či úmrtí jedné osoby, v částce je obsaženo nalezení záznamu, jeho přečtení, případně překlad). U sourozenců v dané generaci se účtuje 100 Kč za jedno jméno (zaznamenání data narození, případně úmrtí bez přepisu kompletního záznamu).

Pokud matriční záznam není na internetu, je nutná osobní návštěva archivu. V tomto případě se cestování hromadnými prostředky účtuje na základě doložených jízdních dokladů plus hodinová sazba 250 Kč za čas strávený cestou a hledáním v archivu. V případě použití automobilu je účtována cena 7 Kč za jeden kilometr.

Základní graf vytištěný na ručním papíře a čistě textový přepis záznamů v jednoduché vazbě je bez dalších poplatků. V případě zájmu o zpracování rodinné historie a jejího knižního vydání se za sazbu, grafický návrh a jazykové korektury účtuje 50 Kč za jednu tištěnou stranu. Tisk a vazba knihy se účtuje zvlášť a cena vychází z počtu stran a množství vydaných kusů, cena se zpravidla pohybuje v rozmezí 2000–2500 Kč za jeden kus.

K ceně je nutné připočíst případné výdaje za záznamy získané z matričních úřadů. Podle nově schválené novely Zákona o matrikách je poplatek za úplný výpis z matričního záznamu (tj. kopie matriky) stanoven na 50 Kč. To ovšem platí pro záznamy, kde známe datum a místo matriční události. V opačném případě si může úřad k tomuto poplatku účtovat čas strávený hledáním záznamu (200 Kč za jednu hodinu).