Za nalezení a zpracování jednoho matričního záznamu v matrice přístupné na internetu bez nutnosti osobní návštěvy příslušného archivu je cena 200 Kč (matričním záznamem se rozumí údaj o narození, sňatku či úmrtí jedné osoby, v částce je obsaženo nalezení záznamu, jeho přečtení, překlad a přepis do současné češtiny). U sourozenců v dané generaci se účtuje 100 Kč za jedno jméno (zaznamenání data narození, případně úmrtí bez přepisu kompletního záznamu).

Pokud matriční záznam není na internetu, je nutná osobní návštěva archivu. V tomto případě se cestování hromadnými prostředky účtuje na základě doložených jízdních dokladů plus hodinová sazba 250 Kč za čas strávený cestou a hledáním v archivu. V případě použití automobilu je účtována cena 5 Kč za jeden kilometr.

Základní graf, přepis záznamů v elektronické podobě, databáze GEDCOM a elektronická podoba přepisů matričních záznamů (ve formátu pdf) je bez poplatků.

V případě zájmu o knižní podobu se účtuje 50 Kč za jednu stranu (sazba, grafický návrh, korektury, apod.) plus cena za samotný tisk knihy. Ta se odvíjí od formátu, počtu výtisků a vazby.