Minimální balíček v sobě obsahuje vytištěný rodokmen v šesti generacích (počítáno od rodičů výchozí osoby), který obsahuje všechny dohledatelné matriční záznamy dospělých osob a jejich dětí.

Součástí je rovněž kniha s přepisy a překlady všech záznamů dospělých osob.

Cena balíčku je 15 000 Kč.

Maximální balíček v sobě zahrnuje vytištěný rodokmen v nejméně deseti generacích, obsahující všechny dohledatelné matriční záznamy dospělých osob a jejich dětí.

K matričním záznamům jsou dohledány informace z dalších pramenů a vše je zpracováno do rodové kroniky.

Cena maximálního balíčku 45 000 Kč.

Pochopitelně je možné se domluvit na individuální podobě rodokmenu dle přání zákazníka. V tomto případě je cena za jeden vyhledaný, přečtený a přeložený matriční zápis 400 Kč, za nalezení dalších dětí manželských párů se účtuje 100 Kč za jeden nalezený záznam. Výsledná cena poté vychází ze skutečně nalezených a zpracovaných záznamů.

Cena za zpracování ostatních pramenů jako jsou pozemkové knihy, soupisy poddaných, protokoly o sčítání lidu atd. se nedá stanovit paušálně a jejich nalezení a vyhodnocení se počítá v hodinové sazbě 400 Kč.

V případě zájmu lze rodovou kroniku svázat do ručně šité knižní vazby, kterou vyhotovuje Knihařství KODEX v Praze. Cena se odvíjí od počtu stran a je individuální.

K ceně je nutné připočíst případné cestovní výdaje za cesty do archivů, pokud není možné získat prameny online a za poplatky stanovené matričními úřady. Podle nově schválené novely Zákona o matrikách je poplatek za úplný výpis z matričního záznamu (tj. kopie matriky) stanoven na 50 Kč.

Konzultace a čtení matričních záznamů či jiných pramenů je účtováno hodinovou sazbou 400 Kč.