Výsledná cena vždy vychází jen z nalezených a zpracovaných záznamů. Za jeden vyhledaný, přečtený a přeložený zápis se účtuje 300 Kč, za nalezení záznamů dalších dětí manželských párů pak 100 Kč za jeden zápis.

Pro názornější představu: cena rodokmenu na ukázce č. 1 je 10 500 Kč, ukázka č. 2 za 16 200 Kč, ukázka č. 3 za 21 800 Kč a ukázka č. 4 za 23 900 Kč. Cena rodového vývodu v šesti generacích na ukázce č. 5 je 39 000 Kč.

Cena za zpracování ostatních pramenů jako jsou pozemkové knihy, soupisy poddaných, protokoly o sčítání lidu atd. se nedá stanovit paušálně a jejich nalezení a zpracování se počítá v hodinové sazbě 350 Kč.

Vytištěný graf (rodový strom) na ručním papíře a rodová historie s přepisem matričních záznamů v jednoduché knižní vazbě je v ceně rodokmenu.

V případě zájmu lze rodovou kroniku svázat do ručně šité knižní vazby, v tomto případě se cena odvíjí od počtu stran a určuje se individuálně.

K ceně je nutné připočíst případné cestovní výdaje za cesty do archivů, pokud není možné získat prameny online a za poplatky stanovené matričními úřady. Podle nově schválené novely Zákona o matrikách je poplatek za úplný výpis z matričního záznamu (tj. kopie matriky) stanoven na 50 Kč.

Konzultace a čtení matričních záznamů či jiných pramenů je účtováno hodinovou sazbou 350 Kč.