Za nalezení a zpracování jednoho matričního záznamu v matrice přístupné na internetu bez nutnosti osobní návštěvy příslušného archivu je cena 250 Kč (matričním záznamem se rozumí údaj o narození, sňatku či úmrtí jedné osoby, v částce je obsaženo nalezení záznamu, jeho přečtení, případně překlad). U sourozenců v dané generaci se účtuje 100 Kč za jeden nalezený záznam (zaznamenání data narození, případně úmrtí bez přepisu kompletního záznamu).

Pokud matriční záznam není na internetu, je nutná osobní návštěva archivu. V tomto případě se cestování hromadnými prostředky účtuje na základě doložených jízdních dokladů plus hodinová sazba 250 Kč za čas strávený cestou a hledáním v archivu. V případě použití automobilu je účtována cena 7 Kč za jeden kilometr.

Základní graf vytištěný na ručním papíře a čistě textový přepis záznamů v jednoduché knižní vazbě je bez dalších poplatků.

Cena za sepsání rodinné historie se odvíjí od času potřebného k jejímu zpracování. Kromě samotného sepsání knihy je nutné připočíst čas potřebný k vyhledání a nastudování dalších (kromě matrik) písemných pramenů a podkladů, sazbu knihy, grafický návrh a jazykové korektury.

Tisk a ručně šitá vazba knihy se účtuje zvlášť, cena vychází z počtu stran a množství vydaných kusů, cena se zpravidla pohybuje kolem 2 000 Kč za jeden kus.

K ceně je nutné připočíst případné výdaje za záznamy získané z matričních úřadů. Podle nově schválené novely Zákona o matrikách je poplatek za úplný výpis z matričního záznamu (tj. kopie matriky) stanoven na 50 Kč. To ovšem platí pro záznamy, kde známe datum a místo matriční události. V opačném případě si může úřad k tomuto poplatku účtovat čas strávený hledáním záznamu (200 Kč za jednu hodinu).