1. Rodokmen

Rodokmen je výzkum vedený po mužských předcích, sleduje původ rodu podle příjmení. Postupuje se od otce přes děda, praděda atd. až k nejstaršímu zjištěnému přímému předku. To v ideálním případě znamená před polovinu 17. století. Ke každému z mužů jsou také dohledány záznamy o jejich manželkách.

Rodokmen lze zpracovat pouze pro otce (viz ukázka č. 1), ale také pro matku či oba rodiče (ukázka č. 2).

Rodokmen v přímé otcovské linii pouze u otce (ukázka č. 1)
Rodokmen v přímé otcovské linii otce i matky (ukázka č. 2)

 

Větší výpovědní hodnotu rodokmen získá, jsou-li ke každému mužskému předku dohledány všechny jeho manželky a všechny jejich děti. Pořadí narození vašeho předka totiž do velké míry určovalo jeho budoucí sociální postavení a tím i jeho životní osudy.

Rodokmen v přímé otcovské linii pouze u otce se všemi manželkami a dětmi (ukázka č. 3)
Rodokmen v přímé otcovské linii otce i matky se všemi manželkami a dětmi (ukázka č. 4)

2. Vývod z předků

Druhou variantou je tzv. vývod z předků, jehož podoba se sedmi generacemi je na ukázce č. 5. Vývod z předků zaznamenává všechny předky výchozí osoby (rodiče, prarodiče, praprarodiče atd.) a je tedy souhrnem všech přímých linií po meči i po přeslici.

Vývod předků (ukázka č. 5)

 

Oba výše uvedené způsoby, rodokmenvývod z předků, se dají kombinovat. Lze např. vypracovat vývod předků pro dvě či tři generace, a v dalších generacích pokračovat po otcovské linii jako v klasickém rodokmenu.

Základní informace o předcích, tj. datum narození, sňatku a úmrtí, se získávají z matričních záznamů. Ovšem ucelenější představu o konkrétním rodu významně prohloubí další dochované prameny. Zpravidla se dají dohledat záznamy z pozemkových knih, soupisy poddaných, sčítací operáty apod. Díky těmto pramenům lze hlouběji nahlédnout do rodinných vztahů.

 

3. Výsledek bádání

A) GRAF

Výstupem každého bádání je přehledný graf (viz ukázky výše). U každého předka je uveden rok a místo narození a úmrtí, rok sňatku a u mužských předků také jejich povolání. Ve výsledné podobě je graf vytištěn na ručním grafickém kartonu – je ale možné domluvit se i na jiných způsobech vyhotovení.

B) RODOVÁ KRONIKA

Dalším výstupem je tištěná rodová kronika (viz ukázka č. 6) zpracovaná ze získaných pramenů, spolu s přehledně uspořádaným doslovným přepisem matričních záznamů. V přepisu jsou matriční záznamy opatřené vysvětlením nejasných pojmů či neobvyklých archaizmů. Záznamy v německém a latinském jazyce jsou přeloženy a přepsány do češtiny. Rodová kronika je vytištěna do knihy v pevných deskách, do které je možné vložit také rodinné fotografie nebo skeny dokumentů z rodinných archivů.

Rodová kronika (ukázka č. 6)

(ukázka 6-1)
(ukázka 6-2)
(ukázka 6-3)
(ukázka 6-4)

07_ukázka-dokumentu