1. Rodokmen

Rodokmen je výzkum vedený po mužských předcích, sleduje původ rodu podle příjmení. Postupuje se od otce přes děda, praděda atd. až k nejstaršímu zjištěnému přímému předku. To v ideálním případě znamená před polovinu 17. století. Ke každému z mužů jsou také dohledány záznamy o všech manželkách a dětech, neboť pořadí narození vašeho předka do velké míry určovalo jeho budoucí sociální postavení a tím i jeho životní osudy.

Rodokmen lze zpracovat pro stranu jednoho z rodičů, tedy otce či matky (ukázka č. 1), případně také pro oba rodiče (ukázka č. 2).

Rodokmen v přímé otcovské linii pouze u otce (PDF ukázka č. 1)

Rodokmen v přímé otcovské linii otce i matky (PDF ukázka č. 2)

Větší výpovědní hodnotu rodokmen získá, jsou-li ke každému mužskému předku dohledány všechny jeho manželky a všechny jejich děti. Pořadí narození vašeho předka totiž do velké míry určovalo jeho budoucí sociální postavení a tím i jeho životní osudy.

2. Vývod z předků

Druhou variantou je tzv. vývod z předků, jehož podoba se sedmi generacemi je na ukázce č. 3. Vývod z předků zaznamenává všechny předky výchozí osoby (rodiče, prarodiče, praprarodiče, atd.) a je tedy souhrnem všech přímých linií po meči i po přeslici.

Vývod předků (PDF ukázka č. 3)

Oba výše uvedené způsoby, rodokmenvývod z předků, se dají kombinovat. Lze např. vypracovat vývod předků pro dvě či tři generace, a v dalších generacích pokračovat po otcovské linii jako v klasickém rodokmenu.

Základní informace o předcích, tj. datum narození, sňatku a úmrtí, se získávají z matričních záznamů. Ovšem ucelenější představu o konkrétním rodu významně prohloubí další dochované prameny. Zpravidla se dají dohledat záznamy z pozemkových knih, soupisů poddaných, sčítacích operátů apod.

3. Výsledek bádání

A) GRAF

Výstupem každého bádání je přehledný graf (viz ukázky výše). U každého předka je uveden rok a místo narození a úmrtí, rok sňatku a u mužských předků také jejich povolání. Ve výsledné podobě je graf vytištěn na ručním grafickém kartonu – možné je ale domluvit se i na jiných způsobech vyhotovení.

B) PŘEPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ

Druhým výstupem je tištěná kniha s doslovným přepisem matričních záznamů. Záznamy v německém a latinském jazyce jsou přeloženy a přepsány do češtiny, nejasné pojmy či neobvyklé archaizmy jsou vysvětleny.

Graf a přepis matričních záznamů jsou součástí minimálního balíčku.

C) RODOVÁ KRONIKA

Třetím výstupem (maximální balíček) může být tištěná rodová kronika. Graf a přepsané matriční záznamy jsou doplněny dalšími možnými prameny, kromě již výše zmíněných jsou využity také informace z tereziánského, josefského a stabilního katastru, vojenských kmenových listů, svatebních smluv či závětí (jsou-li dochovány) apod. Díky těmto pramenům lze mnohem hlouběji nahlédnout do rodinných vztahů. Vše je zpracováno do souvislého textu a dáno do kontextu s dobovými událostmi.

Rodová kronika je vytištěna do knihy v pevných deskách, do které je možné vložit také rodinné fotografie nebo skeny dokumentů z rodinných archivů.

Rodová kronika (ukázka č. 4)

(ukázka 4-1)

(ukázka 4-2)

(ukázka 4-3)

(ukázka 4-4)

07_ukázka-dokumentu